Mijn weg als regressietherapeut/docent

 Hoewel ik tot 1999 in het basisonderwijs werkzaam ben geweest, heeft deze website niets met dat onderwerp te maken. Daarnaast heb ik vele jaren les gegeven als docent hypnotherapie en regressietherapie, wat wel gerelateerd is aan deze website.

Omdat ik van jongs af aan geinteresseerd ben in alle vraagstukken die te maken hebben met de samenhang van leven en dood in relatie tot de zingeving van het leven, kwam ik al jong volwassene in contact met de theosofie, de enige beweging in mijn omgeving waar men dezelfde interesse had als ik.

Naast mijn onderwijskundige studies ging ik toen de theosofie bestuderen en raakte al gauw onder de indruk van de verregaande inzichten van de Tibetaans-boeddhistische monniken Moria en Koot Hoomi. Zij hadden de Russin Blavatsky de kennis gegeven, die zij aan het einde van de 19de eeuw in de vorm van de theosofie naar het westen bracht. Enige vorm van persoonsverheerlijking was en is mij vreemd, maar hun kennis was voor mij onbetwijfelbaar. Wel miste ik in die tijd nog de mogelijkheid om zelf onderzoek te kunnen doen.

Dat veranderde in 1978 toen de Vereniging voor Educatieve en Experimentele Hypnose werd opgericht. Daar beoefenden we in werkgroepen het hypnotiseren, waarna ik al vrij snel onderzoek deed naar de waarde van de herbeleving van vorige levens. Dat leidde er na verloop van tijd toe dat ik me ging bekwamen als regressie-re´ncarnatietherapeut, waarna ik in 1983 docent werd bij het eerste instituut waar men op H.B.O.-niveau het vak van hypnotherapeut kon leren. Daarbij is de naam hypnotherapeut in zekere zin misleidend, omdat de goed opgeleide hypnotherapeut niets doet wat maar enigszins op hypnose lijkt.

Door mijn vele contacten raakte ik bevriend met enkele mediums die mijn begeleiding nodig hadden, terwijl ik als wederdienst met hun mediamieke mogelijkheden mocht experimenteren. Al doende ging ik steeds beter begrijpen hoe het re´ncarnatieproces verloopt. En zo kwam ik tot het inzicht dat enkele uitspraken van de reeds genoemde Tibetanen niet juist zijn overgebracht of om andere reden niet kloppen. Het effect daarvan acht ik zo groot, dat geen theosoof, antroposoof of rozenkruiser zijn/haar leringen met betrekking tot de wedergeboorte kan begrijpen. Ik heb dat uitgebreid beschreven in mijn eerste boek 'De dood het achterhaalde einde'.

Een en ander heeft ertoe geleid dat ik les gaf in de regressietherapie, psychotherapie gaf (nog steeds met mate) aan die mensen die mij begeleiding vroegen. Maar daarnaast heb ik sinds 1970 minstens 30.000 uur denkwerk en onderzoek besteed aan de ontwikkeling van een visie op al die onderwerpen die buiten het onderzoeksterrein vallen van de wetenschap. Deze visie die puur op de logica is gebaseerd, heb ik uitgewerkt in de Universele Gestalttheorie.

    Terug naar homepage