DE DOOD HET ACHTERHAALDE EINDE

Een onderzoek naar de samenhang van leven en dood

INHOUD

Veel boeken gaan over re´ncarnatie. Tot nu toe zijn er echter nog geen boeken verschenen die een psychologische visie op het re´ncarnatieproces bevatten en daarmee de samenhang van leven en dood beschrijven. De reden waarom ik daarin wel geslaagd meen te zijn, heeft alles te maken met het feit dat ik een combinatie heb gemaakt van drie belangrijke ingangen.

1     Sinds 1983 werk ik met enkele jaren van onderbreking als docent bij de SETH, in ons land het eerste en enige ISO-gecertificeerde opleidingsinstituut voor hypnotherapie. Mijn ervaringen met de regressie/re´ncarnatietherapie waren onmisbaar om enig inzicht te kunnen krijgen in het re´ncarnatieproces.

2     In die tijd heb ik langdurig en intensief onderzoek verricht met enkele bevriende mediums, wat de tweede belangrijke ingang was. Doordat ik de uiterste grenzen van het mediumschap heb mogen verkennen, ging ik begrijpen wat er op dat gebied mogelijk is en vooral wat er op dat gebied niet mogelijk is. De helderziende kwaliteiten van mijn vrouw Joan zijn van dien aard, dat ik met haar hulp mijn foute inschattingen en tekortkomingen heb kunnen bijwerken.

3    Toch zou ik er ondanks de hiervoor aangegeven ervaringen nooit in geslaagd zijn om een integrale visie op de samenhang van leven en dood te ontwikkelen, als er niet een derde ingang was die ik in de vorm van de universele gestalttheorie heb uitgewerkt. Die theorie grijpt terug op de oude leer der ingewijden (met name Plato) die in dit boek niet besproken wordt. Wel is er een bijlage aan toegevoegd die de essentie ervan duidelijk maakt.

De re´ncarnatieleer wordt in dit boek in al zijn verschillende aspecten besproken. Met name door de vele beschrijvingen van mijn ervaringen is dit diepgaande boek goed te lezen. Daarbij wijs ik er wel op dat de door mij beschreven regressies soms zeer extreme vormen aannemen en in dat opzicht geenszins overeenkomen met de normale toepassing van de regressietherapie. Alleen op die manier waren die cliŰnten te helpen. En alleen daardoor heb ik de grenzen en (on)mogelijkheden van dit werk kunnen verkennen.  

BESPROKEN WORDT:

  • wat er na de dood gebeurt

  • waarom de mens aan gene zijde niet meer dezelfde is als op aarde

  • waarom het ego niet terugkomt en de ziel wel

  • hoe de ontwikkeling verloopt door de levens heen

  • wat de functie is van de re´ncarnatietherapie.

Zowel de leringen uit de oudheid, de opvattingen van het spiritisme, de leringen van de theosofie en de uitkomsten van het moderne re´ncarnatieonderzoek worden in ÚÚn theorie verenigd.

De elf hoofdstukken hebben de volgende titels.

1  Hypnose, magnetisme en psycho-energetische velden
2  De ontwikkeling van de regressie-re´ncarnatietherapie
3  Mijn ervaringen als regressietherapeut
4  Zin en onzin van het verleden
5  Samenwerking met de levenden na de dood
6  Werken met bevriende mediums
7  Re´ncarnatie en therapie
8  Re´ncarnatie als ontwikkelingsproces
9  Uittreding en contacten na de dood
10  Leven na de dood
11  De universele gestalttheorie.

Onder het ISBN nummer 9099583664 is het in sommige Nederlandse bibliotheken opgenomen. Daarbij werd de volgende beoordeling gegeven:

Begin jaren 19(80) kwam er een bewustwordingsgolf op gang die leidde tot een nieuwe generatie lekenhypnotiseurs die zonder beroepsmatige beperkingen uitgebreid konden experimenteren en zich na noodzakelijke studies, talloze onderzoekingen en nieuwe inzichten, ontwikkelden tot deskundige regressietherapeuten. De auteur is een van hen. In dit boek (eerste van twee delen) beschrijft hij zijn voortdurende worsteling om te komen tot een zo goed mogelijk begrip van het re´ncarnatieproces op basis van: mediamiek onderzoek, re´ncarnatieregressie, en met gebruikmaking van de wijsbegeerte ten tijde van Pythagoras en Plato. Hij gaat in op o.a. hypnose, magnetisme, ontwikkeling en eigen ervaringen van en met de regressietherapie, samenwerking met de levenden na de dood, uittredingen, contacten met gene zijde en leven na de dood. Daarna worden sommige opvattingen en begrippen uitgediept, teneinde de lezer inzicht te verschaffen in een bij deze tijd horende mens-en wereldbeschouwing. De vraag : "Hoe komen wij terug zonder dat wijzelf terugkomen?" wordt zonder meer met grote helderheid, eigenwijsheid, deskundigheid en logica door de auteur ingevuld. Bestemd voor de lezer die zich wil verdiepen in het re´ncarnatieproces en die bereid is totaal nieuwe denkbeelden te aanvaarden.  

Dit boek heb ik in eigen beheer uitgegeven. Daardoor kan het uitsluitend bij ons worden besteld. De prijs is Ç 15, indien verzonden 20. Bent u in dit boek ge´nteresseerd, dan kunt u ons bellen, schrijven of e-mailen. U krijgt dan bericht op welke rekening het bedrag overgemaakt dient te worden, waarna het per post wordt toegestuurd. Na telefonisch bericht kan het ook worden opgehaald.
Omdat mijn visie op de helderziendheid in de loop der jaren enigszins is genuanceerd, wordt er een kleine bijlage bij gegeven om daarop te wijzen. Verder wijs ik er met grote nadruk op dat ik het vak van re´ncarnatietherapeut van mijn cliŰnten heb moeten leren, waarbij ik soms grenzen ben overgegaan die absoluut noodzakelijk waren. Ik heb met mensen gewerkt die op een normale manier nooit geholpen hadden kunnen worden. Zij hadden mij nodig om hun psychische problemen en lichamelijke klachten na een jarenlange en uiterst moeizame strijd te kunnen overwinnen. Ik had hun nodig om tot inzichten te komen die op een minder extreme manier nooit verkregen hadden kunnen worden. Wij kwamen elkaar niet toevallig tegen en raakten niet toevallig bevriend. Hoewel deze wijze van werken naar buiten toe niet verantwoord kon en kan worden, wij doen dat ook niet, had het naar het oordeel van mij en mijn cliŰnten niet anders kunnen gaan. Omdat ik daarover schrijf, is dit boek geen voorbeeld van de wijze waarop deze therapie normalerwijze wordt gegeven.

e-mailadres: petermaas@quicknet.nl

Peter Maas:
Leeuwerik 20
1606CC Venhuizen 
Tel. 0228-320354.
     Terug naar homepage